Megyei bajnokság

Letölthető verzió

Kézilabda NBIII Hevesi csoport
2015/2016. évi versenykiírása

1. A bajnokság célja:

A lakosság, főleg az ifjúság sportolási lehetőségeinek biztosítása, szabadidejük kultúrált, egészséges és nevelő hatású eltöltése. Sportszerű, jó hangulatú mérkőzésekkel ösztönzés új csapatok alakulására. Lehetőség biztosítása magasabb osztályba jutásra. A lakosság kultúrált szórakoztatása, a sportág népszerűsítése.

2. A bajnokság rendezője:

A bajnokságot a Heves Megyei Kézilabda Szövetség elnöksége által megbízott Versenybizottság szervezi, irányítja és ellenőrzi.

3. A bajnokság helye és ideje:

A mérkőzéseket teremben, vagy szabadtéren kell lejátszani, szabad- és munkaszüneti napokon. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés. A tavaszi forduló utolsó versenynapja utáni időpontra, tavasszal mérkőzést halasztani nem lehet.

A bajnokság ideje:

- ősszel: 2015. szeptember 13. – november 22.
- tavasszal: 2016. április 03. – június 12.

4. A bajnokság résztvevői:

Az NB II-be feljutott csapatok kivételével a 2014 / 2015. bajnoki évben a megyei bajnokságban szerepelt, valamint az NB II-ből kiesett csapatok. Mivel a bajnokság létszáma nem éri el az optimális létszámot, a Versenybizottság új csapatok nevezését is fogadja.
A megyei bajnokság első helyezett csapata jogosult nevezni az NB II-be, amennyiben a csapat az NB II-ben történő mérkőzés lebonyolítását biztosítani tudja.

5. A bajnokság lebonyolítása, helyezések eldöntése:

a) A csapatok pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-visszavágó alapon. Szükség esetén rájátszást is elrendelhet a Versenybizottság.
b) A tavaszi fordulók az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek.
c) A csapat 16 játékosból áll, akiknek adatait a jegyzőkönyv tartalmazza.

d) A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve Bajnoki Rendszabályok” 13. pontja szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2. §. B. pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés(EK) eredménye(i) dönti(k) el.
e) Az ifjúsági bajnokságok lebonyolítási rendje a nevezett csapatok létszámától függően kerül megállapításra.

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentése:

a) A mellékelt nevezési lapot kitöltve a nevezési határidőig, 2014. augusztus 28.-ig kell a Heves Megyei Kézilabda Szövetséghez eljuttatni (3300 Eger, Dobó tér 6/a.)
b) A bajnokság lebonyolításához szükséges költségekhez a hozzájárulási díj:

- felnőtt csapatoknál 20.000,- Ft
- ifjúsági csapatoknál 5.000,- Ft,

melyet a nevezéssel egyidejűleg kell a mellékelt csekklapon befizetni. A befizetést igazoló csekkszelvény másolatát a nevezéshez mellékelni kell.
c) Sorsolás és időpont egyeztetés:

- nők: 2015. augusztus 28.-én 17.30 óra.

Helye: 2sz.Eszterházy K Gyakorló Iskola Barkóczy u.2
d) A versenynapokon kívül a pályaválasztó csapat előzetes egyeztetés nélkül is bejelenthet mérkőzést szombatra. Lehetőséget kell adni – elsősorban az iskolai csapatoknak – a pénteki vagy más hétköznapi mérkőzés lejátszására is.

7. Játékjogosultság:

a) A 2015 / 2016-os bajnokságban az a játékos rendelkezik játékengedéllyel, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult egyesület tagjai Játékengedéllyel és Sportorvosi igazolással rendelkezik.
b) A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minősül.
c) A játékengedélyek kiadási díja: 0 Ft, + 1.700,- (egyezerhétszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely összeget a Heves Megyei Kézilabda Szövetség számlájára kell befizetni.

d) A szabálytalanul szerepeltetett játékos(ok) esetében a mérkőzés két pontját 10:0 gólkülönbséggel az ellenfél javára írja a Versenybizottság.
e) Kettős játékjogosultság: Heves megyei bajnokságban játszó csapatok játékosainak a Versenybizottság kettős játékengedély igazolványt adhat ki. A bajnoki év során egy játékos csak egyszer kaphat kettős játékengedély igazolványt. A Versenybizottság kettős játékengedély igazolványt 2015 április 15.-ig ad ki. A Versenybizottság a később érkező kettős játékengedély kérelmeket elutasítja.

A csapatok díjazása:

A bajnokságok 1. – 3. helyezettje éremdíjazásban részesül, csapatonként 18 fő, melyet a rendező szerv biztosít.

8. Költségek:

A mérkőzések rendezési költségei a pályaválasztó egyesületet terhelik. A vendégcsapatok részvételük költségeit (utazás, étkezés, stb.) viselik.

9. Óvás, fellebezés:

Óvási díj: 20 000,- Ft, melyet a szövetség által kiadott csekken kell befizetni. A befizetést igazoló szelvény fénymásolatát az óváshoz mellékelni kell.
Fellebbezési díj: 25.000,- Ft, melyet szintén a szövetség által kiadott csekken kell befizetni. A befizetést igazoló szelvény fénymásolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

10. Általános rendelkezések:

a) A Mérkőzésen kizárt játékos, valamint edző, sportvezető azonnali hatállyal elveszti játékjogosultságát, illetve sportfunkcióját. A soron következő bajnoki mérkőzéseken nem játszhat ill. nem ülhet a kispadon,amíg fegyelmi tárgyaláson meg nem jelenik,HMKSZ fegyelmi bizottsága előtt. A Súlyos,durva sportszerűtlenség miatt kizárt játékost. ill. edzőt, sportvezetőt a játékvezetők feljelentik, és meg kell jelenniük a szövetség Fegyelmi Bizottsága előtt (Eger, Dobó tér 6/a, 3. emelet). Amennyiben nem jelenik meg a Fegyelmi Bizottság előtt, s tovább szerepel bajnoki vagy kupamérkőzéseken, az jogosulatlan szereplésnek minősül, a Versenybizottság a találkozó eredményét megsemmisíti és a két pontot 10:0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.
b) Ha a mérkőzésről egy csapat indokolatlanul távol marad, a mérkőzés két pontját 10:0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell ítélni, valamint a vétkes csapat köteles 8 napon belül 10.000,- Ft-ot befizetni a szövetség számlájára. Indokolt esetben és a két sportegyesület közös írásos megegyezésével lehet kérni a mérkőzés időpontjának, helyének megváltoztatását (átjelentését) a megyei Kézilabda Szövetségtől, legkésőbb a lejátszandó mérkőzés előtt 8 nappal. A módosított mérkőzés időpontokat úgy kell kijelölni, hogy nem befolyásolhatják a többi mérkőzés időpontjait. Az új időpontról való távolmaradás esetén e paragrafus b) pontja szerinti szabály lép érvénybe. A közös megegyezéssel elhalasztott mérkőzést három héten belül le kell játszani!
c) A szövetség indokolt esetben hivatalból is átjelenthet mérkőzést.
d) Sportegyesületek saját költségük terhére szövetségi ellenőrt kérhetnek írásban a megyei szövetségtől, a találkozót megelőzően 14 nappal. A megyei szövetség hivatalból is rendelhet ki ellenőrt a sportegyesületek költségére. Mindkét esetben a szövetségi ellenőr a mérkőzésen a Heves Megyei Kézilabda Szövetséget képviseli.
e) Ha a mérkőzést játszó két csapat meze nem világosan megkülönböztethető, a hazai csapat köteles mezt cserélni.
f) Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló szerepelhet. A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében 6 hónap, 18 éven felüliek esetében 12 hónapnál hosszabb nem lehet. A korcsoport elbírálásánál a naptári évet kell figyelembe venni.
g) Jelen versenykiírásban nem említett esetekre vonatkozóan a Kézilabda Verseny- és Játékszabályok c. könyv, valamint a Kézilabdázás Játékszabályai és a Játékvezetés c. könyv rendelkezik.
h) Minden olyan esetről, amiről sem ezen versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem a Kézilabda Verseny- és Játékszabályok c. könyv nem rendelkezik, a Heves Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága dönt.
i) Visszalépés esetén a csapat valamennyi eredményét törölni kell.

Eger, 2015. július 30.

Versenybizottság elnöke